Voorwaarden

Uiteraard zitten er een aantal voorwaarden aan het deelnemen aan de Harlinger Nieuwjaarsduik:

  • Zo verklaart iedere ingeschreven/betalende deelnemer door inschrijving aan de Harlinger Nieuwjaarsduik geheel op eigen risico mee te doen. Hiermee vrijwaart de inschrijver, in geval van schade of ongeval, zowel de organiserende Lionsclub Franeker-Harlingen, als de terreinbeheerder, als de eigenaar van het strand waarop de nieuwjaarsduik wordt georganiseerd van iedere vorm van aansprakelijkheid.
  • De Lionsclub Franeker-Harlingen kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade en/of diefstal van eigendommen, letsel en/of blessures ten gevolge van deelname aan de Harlinger Nieuwjaarsduik.
  • Kinderen tot 14 jaar dienen tezamen met een volwassen begeleider te duiken.
  • De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden.
  • Het is af te raden om mee te doen aan de Nieuwjaarsduik bij zwangerschap, hartklachten of andere aandoeningen die mogelijk kunnen leiden tot (blijvende)schade aan het lichaam. Bij twijfel raden wij u aan vooraf een arts te consulteren.

 

Tips om te onthouden:

  • om met schoeisel het water te betreden.
  • droge warme kleding mee te nemen.
  • een muts te dragen tijden het betreden van het water.
  • duik niet als u zich niet helemaal fit voelt
  • duik aan de zijkant van het evenement indien u met kinderen duikt.