Strandpaviljoen ‘t Zilt faciliteert de Harlinger Nieuwjaarsduik

Met ingang van 2018 faciliteert Standpaviljoen ‘t Zilt de Harlinger Nieuwjaarsduik door de duikers een warme plek te verschaffen waar men zich kan inschrijven en omkleden, en waar na afloop van de duik een hapje en een drankje genuttigd kan worden.

De Lions Franeker-Harlingen, de organisator van de Harlinger Nieuwjaarsduik, is erg blij met deze samenwerking. Hierdoor is het mogelijk om de duik de komende jaren uit te kunnen breiden tot een evenement met regionale allure.